No public access
undergraduate thesis
Lighting Physics

Melita Bujanović (2016)
University of Rijeka
Department of Physics
Metadata
TitleFizika munja
AuthorMelita Bujanović
Mentor(s)Velimir Labinac (thesis advisor)
Abstract
Zemljin strujni krug je elektriˇcni sistem graden kao kondenzator sfernog oblika koji se sastoji od dvije sferne koncentriˇcne ploˇce s nabojima jednakog iznosa, a suprotnog predznaka, Zemljine povrˇsine koja je negativno nabijena ploˇca i granice ispod sloja izjednaˇcenja u ionosferi koja je pozitivno nabijena ploˇca. Izmedu Zemljine povrˇsine i sloja izjednaˇcenja nalazi se atmosfera kao dielektrik. Za vrijeme lijepog vremena atmosfera je slabo vodljiva zbog vrlo male ionizacije atoma i molekula,koji se ioniziraju djelovanjem navedenih ionizatora. Tijekom lijepog vremena, zbog slabe ionizacije, izmedu dviju sfernih ploˇca postoji elektriˇcna struja lijepog vremena koja iznosi otprilike 1000 A. Njome bi se sav naboj na Zemlji i u atmosferi mogao neutralizirati u intervalu od 10 minuta, a uvaˇzavaju´ci realne uvjete u atmosferi, unutar 30 minuta. Medutim, do neutralizacije naboja u atmosferi ne dolazi jer se elektriˇcno polje u donjim slojevima atmosfere neprekidno odrˇzava i obnavlja grmljavinskim olujama i munjama. Stvaranjem pojaˇcanog elektriˇcnog polja E > Eh (Eh je reda veliˇcine 1 MeVm􀀀1) dio zraka postaje potpuno ionizirana plazma koja doseˇze temperaturu i do 30000 K. Tada nastaje kanal elektriˇcnog praˇznjenja znanog kao munja. Pove´canjem temperature pove´cava se i tlak u kanalu munje. Veliki tlak zagrijanog ioniziranog plina uzrokuje naglo ˇsirenje tog visokotlaˇcnog udarnog vala u zraku oko kanala. Visokotlaˇcnom udarnom valu okolni zrak kanala stvara otpor i naglo ga priguˇsuje. Efekt naglog ˇsirenja i naglog guˇsenja zraka je nastajanje zvuˇcnih valova koje ˇcujemo kao zvuk grmljavine. Munje kao prirodne atmosferske pojave se u raznim centrima po cijelom svijetu promatraju, prate i snimaju. Zbog svog snaˇznog djelovanja, prenose´ci jako veliku energiju u kratkom vremenskom intervalu, kod ljudi izazivaju strahopoˇstovanje, divljenje i znatiˇzelju. Pojave munja su prostorno i vremenski nepredvidive, zato je jako teˇsko stvoriti potpunu sliku o njima i uvjetima u kojima nastaju. Razumijevanje samih munja i njenih procesa je jako vaˇzno jer pomaˇze pri razvijanju boljih naˇcina zaˇstite od njenih udara.
Parallel title (English)Lighting Physics
Committee MembersVelimir Labinac (committee chairperson)
Rajka Jurdana-Šepić (committee member)
Iva Šarić (committee member)
GranterUniversity of Rijeka
Lower level organizational unitsDepartment of Physics
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineNATURAL SCIENCES
Physics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmebacc. physics
Academic title abbreviationuniv. bacc. phys.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel keywords (Croatian)munja grmljavina atmosfera elekriˇcno praˇznjenje elektriˇcno punjenje ionizatori zemljin strujni krug grmljavinska oluja kumulonimbusi elektriˇcna vodljivost zraka jakost ionizacije elektriˇcno polje atmosfere atmosferski elektricitet kanal munje ionizirana plazma kondenzator sfernog oblika toˇckasta praˇznjenja vrste munja vodilice kuglaste munje nove vrste munja atmosferske pojave
Resource typetext
Access conditionNo public access
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:194:011279
CommitterLea Lazzarich