Pages

Atomska jezgra u modelu ljusaka
Atomska jezgra u modelu ljusaka
Veni Žitko
Nuklearna fizika grana je znanosti u kojoj se istražuju strukture atomskih jezgri, osnovna i pobuđena stanja, prijelazi između stanja, raspadi, nuklearne reakcije, sile među česticama i druga korisna i zanimljiva svojstva atomske jezgre. Uobičajeno se do informacija ne može doći uzimanjem u obzir svih relevantnih fizičkih veličina i pojava, već se jezgra promatra u odabranom modelu. Nuklearni su modeli pojednostavljeni matematički opisi atomskih jezgri. Neki od mnogobrojnih...
Atomski sat
Atomski sat
Antonija Samaržija
Atomski sat je uređaj za mjerenje vremena koji koristi frekvenciju apsorbiranog ili emitiranog zračenja pri atomskim prijelazima. U poglavljima koja slijede opisani su osnovni teorijski pojmovi važni za razumijevanje principa rada atomskog sata: harmonijski oscilator, atomski prijelazi i izborna pravila, Zeemanov učinak te hiperfina struktura. U glavnom dijelu rada, nakon opisa otkrića atomskog sata i faktora kvalitete, tzv. Q-faktora atomskog sata, opisuje se princip rada cezijeva...
FIZIKA MORSKIH STRUJA
FIZIKA MORSKIH STRUJA
Klara Grlaš
Rad ne sadrži sažetak.
Fizika munja
Fizika munja
Melita Bujanović
Zemljin strujni krug je elektriˇcni sistem graden kao kondenzator sfernog oblika koji se sastoji od dvije sferne koncentriˇcne ploˇce s nabojima jednakog iznosa, a suprotnog predznaka, Zemljine povrˇsine koja je negativno nabijena ploˇca i granice ispod sloja izjednaˇcenja u ionosferi koja je pozitivno nabijena ploˇca. Izmedu Zemljine povrˇsine i sloja izjednaˇcenja nalazi se atmosfera kao dielektrik. Za vrijeme lijepog vremena atmosfera je slabo vodljiva zbog vrlo male ionizacije...
MJERENJE SNAGE ULTRAZVUKA
MJERENJE SNAGE ULTRAZVUKA
Marina Bakarić
Ultrazvuk je jedna od najčešće korištenih metoda koja se primjenjuje u medicinskoj dijagnostici za stvaranje slika unutrašnjosti tijela, a temelji se na primjeni neionizirajućeg zračenja. Premda se njegova primjena smatra neinvazivnom, mnoge mjere predostrožnosti moraju se uzeti u obzir. To uključuje mjerenje akustičkog tlaka, intenziteta, izlazne snage i porasta temperature. Kako bi se ovo u potpunosti razumjelo, u ovom radu prvo su objašnjeni osnovni principi stvaranja i...
Međumolekulske interakcije
Međumolekulske interakcije
Šimun Mandić
Ion-ion interakcija, dipol-dipol interakcija, ion-dipol interakcija, van der Waalsove interakcije i vodikove veze spadaju u međumolekulske (nekovalentne) interakcije čija uloga je ključna pri definiranju fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tvari. Kratak pregled nekovalentnih interakcija napravljen je na primjerima interakcija u biološkim organizmima. Objašnjeno je svojstvo elektronegativnosti i utjecaj elektronegativnosti na formiranje nekovalentnih interakcija. Važnost...
Mikrometeoriti
Mikrometeoriti
Marko Šegon
Mikrometeoriti su meteoriti promjera manjeg od 2 mm. Povijesna prikupljanja mikrometeorita obavljala su se u sedimentima mulja, u antarktičkom ledu, te u snijegu, dok se danas prikupljanja većinom vrše stratosferskim balonom. U ovom je radu prikazana nova metoda prikupljanja mikrometeorita uz pomoć magneta i cisterne za vodu, te efikasnost korištene metode. Najveću prepreku toj metodi predstavljaju čestice zemaljskog porijekla sličnih dimenzija i svojstava, koje je teško razlikovati...
Povećanje frekvencijskog opsega kod spinskih lasera
Povećanje frekvencijskog opsega kod spinskih lasera
Martina Vlaho
An important application of semiconductor lasers is in optical communications systems where the transmitted signal is usually encoded as an intensity modulation of the output light. The bitrate of information transfer is limited by the bandwidth, a range of frequencies beyond which the response falls below the noise level. Compared to their conventional counterparts, spin lasers oer advantages over their conventional counterparts in the form of a lowered lasing threshold and a wider...
Strojni vid
Strojni vid
Karlo Veličan
Rad ne sadrži sažetak.
Strojni vid - Automatsko podešavanje optičkog sustava
Strojni vid - Automatsko podešavanje optičkog sustava
Tihomir Čulig
Razvojem računalnog hardware-a i računalnih algoritama strojni vid sve se više koristi u modernoj znanosti. Ova svestrana metoda obrade vizualnih podataka doživjela je procvat u zadnjih dvadesetak godina. Broj znanstvenika koji se bave ovim područjem, kao i dostupnost materijala i podataka, narastao je u tome periodu gotovo eksponencijalno. U ovoj radnji obrađena je problematika uvođenja laserske zrake u višemodno optičko vlakno. Dan je osnovni pregled funkcioniranja zelenog lasera,...
Strukturne promjene u filmovima poli(etilen-tereftalata) izazvane ubrzanim termičkim starenjem
Strukturne promjene u filmovima poli(etilen-tereftalata) izazvane ubrzanim termičkim starenjem
Monica Vidotto
Zadnjih nekoliko desetljeća napretkom tehnologije na tržištu su se počeli pojavljivati novi materijali fantastičnih fizičkih svojstava i široke primjene, koji se odlikuju izvrsnim omjerom čvrstoća-gustoća, otpornošću na djelovanje kisika i vlage iz atmosfere, dobrim toplinskim i električnim izolacijskim svojstvima, lako se oblikuju pri relativno niskim temperaturama (ušteda energije), a njihova je proizvodnja vrlo jeftina [1]. Gledano na molekulskoj razini, to su sustavi...

Pages