diplomski rad
Utjecaj sekundarnih efekata u XRF analizi spektroskopijom X-zraka

Marko Barac (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku