Pages

Atomska jezgra u modelu ljusaka
Atomska jezgra u modelu ljusaka
Veni Žitko
Nuklearna fizika grana je znanosti u kojoj se istražuju strukture atomskih jezgri, osnovna i pobuđena stanja, prijelazi između stanja, raspadi, nuklearne reakcije, sile među česticama i druga korisna i zanimljiva svojstva atomske jezgre. Uobičajeno se do informacija ne može doći uzimanjem u obzir svih relevantnih fizičkih veličina i pojava, već se jezgra promatra u odabranom modelu. Nuklearni su modeli pojednostavljeni matematički opisi atomskih jezgri. Neki od mnogobrojnih...
Atomski sat
Atomski sat
Antonija Samaržija
Atomski sat je uređaj za mjerenje vremena koji koristi frekvenciju apsorbiranog ili emitiranog zračenja pri atomskim prijelazima. U poglavljima koja slijede opisani su osnovni teorijski pojmovi važni za razumijevanje principa rada atomskog sata: harmonijski oscilator, atomski prijelazi i izborna pravila, Zeemanov učinak te hiperfina struktura. U glavnom dijelu rada, nakon opisa otkrića atomskog sata i faktora kvalitete, tzv. Q-faktora atomskog sata, opisuje se princip rada cezijeva...
Experimental examination of scalar theory of diffraction
Experimental examination of scalar theory of diffraction
Luka Zurak
In this thesis diraction by a rectangular aperture is inspected. Measured data is collected, using digital camera CMOS sensor, and compared with theoretically obtained results calculated using symbolic computation program Mathematica 11.0. Theoretical analysis done by Kirchho is based on usage of Green's function and Green's second identity in combination with scalar wave equation. With proper boundary conditions three diraction formulas were obtained - one of the goals was to...
FIZIKA MORSKIH STRUJA
FIZIKA MORSKIH STRUJA
Klara Grlaš
Rad ne sadrži sažetak.
Fizika munja
Fizika munja
Melita Bujanović
Zemljin strujni krug je elektriˇcni sistem graden kao kondenzator sfernog oblika koji se sastoji od dvije sferne koncentriˇcne ploˇce s nabojima jednakog iznosa, a suprotnog predznaka, Zemljine povrˇsine koja je negativno nabijena ploˇca i granice ispod sloja izjednaˇcenja u ionosferi koja je pozitivno nabijena ploˇca. Izmedu Zemljine povrˇsine i sloja izjednaˇcenja nalazi se atmosfera kao dielektrik. Za vrijeme lijepog vremena atmosfera je slabo vodljiva zbog vrlo male ionizacije...
Fizika tornada
Fizika tornada
Maja Kerošević
Tornado je jedna od najjačih i najopasnijih oluja na svijetu. Definira se kao zračni vrtlog u obliku tamnog, vertikalnog lijevka koji se pruža iz olujnog oblaka kumulonimbusa. Za njegov nastanak potrebni su: nestabilna atmosfera, topli i vlažni zrak te smicanje vjetra. U blizini tla nalazi se topla, vlažna i nestabilna zračna masa dok je u višim slojevima atmosfere zrak znatno hladniji. Po prirodi se topla i vlažna zračna mase podiže te se na određenoj visini počinje hladiti,...
Fizika vulkanskih erupcija
Fizika vulkanskih erupcija
Lea Butorac
Vulkanske erupcije su izbačaji užarene lave i vulkanskog materijala. Pojam „vulkanska” prvi je upotrijebio Giuseppe Mercalli, koji je svjedočio erupciji vulkana na otoku Vulkan. Njegov opis erupcije sada se koristi diljem svijeta zbog erupcija obilježenih gustim oblakom pepelnog plina koji eksplodira iz kratera i diže se visoko iznad vrha. Mercalli je opisao vulkanske erupcije kao „ ... eksplozije poput topova vatre u nepravilnim vremenskim intervalima ... ”. U ovom radu biti...
Fotokatalitička svojstva tankih filmova titanovog dioksida
Fotokatalitička svojstva tankih filmova titanovog dioksida
Antonija Samaržija
Titanijev dioksid danas je najpopularniji poluvodički fotokatalizator, radi visoke stabilnosti, jednostavne proizvodnje, dostupnosti i visoke fotokatalitičke aktivnosti. Fotokatalitička svojstva titanijeva dioksida predmet su ovog rada, koji je podijeljen na teorijski i eksperimentalni dio. U prvom dijelu rada objašnjen je princip rada tehnike depozicije atomskih slojeva, fotokatalize, ultraljubičasto-vidljive spektroskopije i skenirajuće pretražne mikroskopije. U...
Gravitacijski valovi
Gravitacijski valovi
Fran Ivan Vrban
Gravitacijski val je valni poremecaj gravitacijskog polja koji se propagira se vakuumom brzinom svjetlosti. Radi iznimno slabe interakcije s materijom iznimno ga je teško detektirati jer je potrebna izuzetno velika preciznost instrumenta, što je nedavno po prvi puta postignuto. U ovom radu promatrao sam teoretsku pozadinu gravitacijskih valova koristeći Einsteinovu opću teoriju relativnosti. Opisao sam problem detekcije gravitacijskog vala. Ukratko sam sumirao najvažnije rezultate...
Higher spin theory
Higher spin theory
Ivan Vuković
We provide a review of gauge eld theories with higher spin, focusing on the classical theory of massless bosons in at Minkowski spacetime. A brief introduction to the concept of spin is provided along with a historical review of some of the most important problems and accomplishments in higher spin theory, followed by a review of familiar lower spin theories. Using a particularly elegant formalism, we examine the free higher spin theory and the theory coupled to a generic external...
Istraživačka nastava Fizike - metodičko oblikovanje odabranih laboratorijskih vježbi iz termodinamike
Istraživačka nastava Fizike - metodičko oblikovanje odabranih laboratorijskih vježbi iz termodinamike
Jessica Puž
Promicanje istraživačkog pristupa u nastavi fizike, prikazanog na sadržajima termodinamike, temeljni je cilj ove diplomske radnje. U tom smislu dani su primjeri šest metodički oblikovanih laboratorijskih vježbi, od kojih svaka obuhvaća sljedeće faze poučavanja učenika ili studenata: motivaciju, istraživanje, objašnjavanje i razradu. Vježbe se jednostavnim preoblikovanjem mogu svesti na eksperimentalne zadatke ili na laboratorijske probleme, te se na taj način mogu prilagoditi...
KWISP - an optomechanical particle detector
KWISP - an optomechanical particle detector
Mario Vretenar
Chameleons are hypothetical scalar particles and are candidate components of Dark Energy. The eective mass of chameleons depends on the local matter-energy density, enabling them to evade constraints from "fth force" experiments and resulting in the property that they can reect o surfaces at grazing angles. These particles are ex- pected to be produced in the Sun, with escaping chameleon's energies in the order of 102 eV. Chameleons reecting o a surface would exert a tiny force...

Pages