diplomski rad
Utjecaj temperature i površine podloge na veličinu zrna polikristalnih filmova titanovog dioksida narastanih tehnikom depozicije atomskih slojeva

Sonja Ribarić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku