Pages

Međumolekulske interakcije
Međumolekulske interakcije
Šimun Mandić
Ion-ion interakcija, dipol-dipol interakcija, ion-dipol interakcija, van der Waalsove interakcije i vodikove veze spadaju u međumolekulske (nekovalentne) interakcije čija uloga je ključna pri definiranju fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tvari. Kratak pregled nekovalentnih interakcija napravljen je na primjerima interakcija u biološkim organizmima. Objašnjeno je svojstvo elektronegativnosti i utjecaj elektronegativnosti na formiranje nekovalentnih interakcija. Važnost...
Mikrometeoriti
Mikrometeoriti
Marko Šegon
Mikrometeoriti su meteoriti promjera manjeg od 2 mm. Povijesna prikupljanja mikrometeorita obavljala su se u sedimentima mulja, u antarktičkom ledu, te u snijegu, dok se danas prikupljanja većinom vrše stratosferskim balonom. U ovom je radu prikazana nova metoda prikupljanja mikrometeorita uz pomoć magneta i cisterne za vodu, te efikasnost korištene metode. Najveću prepreku toj metodi predstavljaju čestice zemaljskog porijekla sličnih dimenzija i svojstava, koje je teško razlikovati...
Mjerenje elektronskih transportnih svojstava tankih filmova cinkovog oksida sintetiziranih tehnikom depozicije atomskih slojeva
Mjerenje elektronskih transportnih svojstava tankih filmova cinkovog oksida sintetiziranih tehnikom depozicije atomskih slojeva
Karlo Veličan
Ovim diplomskim radom predstavljena je razlika električnih transportnih svojstava tankih filmova cinkovog oksida (ZnO) sintetiziranih tehnikom depozicije atomskih slojeva (ALD) pri temperaturama sinteze od 100 ℃ i 200 ℃. Poprečni presjeci i morfologije tankih filmova snimljeni su pretražnim elektronskim mikroskopom. Morfologije tankih filmova su uspoređene s rezultatima mjerenja električne otpornosti. Izmjerene strujno naponske karakteristike, iz kojih su izračunate specifične...
Nanoelektronika
Nanoelektronika
Mario Sakač
Velik dio današnjih uređaja kao što su pametni telefoni, računala, igrače konzole koriste procesore koji rade na principu nanoelektronike. Temeljni element pomoću kojeg radi procesor je tranzistor. No, kako se veličina tranzistora sve više smanjuje, u njima sve više dolaze do izražaja kvantni efekti koji otežavaju njihovu izgradnju. U ovom radu opisao sam osnovne principe rada tranzistora i tunelirajućeg mikroskopa. Također, opisao sam neke od osnovnih pojmova kvantne mehanike i...
Nanomagneti i aproksimacija srednjeg polja
Nanomagneti i aproksimacija srednjeg polja
Ivona Grubišić
Promjenom vanjskih uvjeta kao što su temperatura, tlak i magnetsko polje, tvari mijenjaju stanje u kojem se nalaze što podrazumijeva i promjenu simetrije [16]. Feromagnet iznad kritične temperature 𝑇𝐶 posjeduje potpunu rotacijsku simetriju, odnosno, svi smjerovi su ekvivalentni pa se magnetski momenti mogu postaviti u bilo kojem smjeru. Ispod kritične temperature 𝑇𝐶 sustav 'odabire' jedinstveni smjer u kojem se postavljaju svi spinovi čime je slomljena visoka rotacijska...
Načela i primjene IR spektroskopije
Načela i primjene IR spektroskopije
Katarina Kolak
Infracrvena spektroskopija je instrumentalna tehnika za detekciju funkcionalnih grupa i određivanje organskog spoja interakcijom elektromagnetskog zračenja i materije. Kada je frekvencija zračenja jednaka vibracijskoj frekvenciji veza u molekuli, dolazi do apsorpcije. Rezultat istraživanja je IR spektar prikazan u grafičkom obliku u ovisnosti transmisije o valnoj duljini. Svaki organski spoj, kao i svaka funkcionalna grupa, ima svoj karakteristični IR spektar.
Od međuzvjezdanog plina do zvijezde glavnog niza
Od međuzvjezdanog plina do zvijezde glavnog niza
Antonela Matijašić
Zvijezde su nebeski objekti koje prve uočimo kada pogledamo prema nebu pa kao takve predstavljaju osnovne objekte proučavanja astronomije. Zvijezde možemo promatrati kao žive objekte koji se rađaju u oblacima prašine i plina, a svoj životni put završavaju kada im ponestane goriva za nuklearne reakcije. Cilj ovog rada je dati pregled procesa nastanka zvijezda i odrediti svojstva prašine u okolini mlade zvijezde AB Aurigae. Razvoj protozvijezde započinje gravitacijskim kolapsom u...
Opis oblika spektralnih linija u XRF i PIXE eksperimentalnim tehnikama
Opis oblika spektralnih linija u XRF i PIXE eksperimentalnim tehnikama
Patrick Seleš
U ovom radu opisani su fizikalni procesi koji utjecu na formiranje spektralnih linija karakteristicnih rendgenskih zraka. Opisani su spektri i analizirane specificnosti koje je potrebno uzeti u obzir pri njihovoj kvalitativnoj i kvantitavnoj analizi. Naglasak je stavljen na prilagodbu spektralnih linija kao procesa koji je bitan za dobru statisticku i preciznu obradu podataka. Opisana je konacna funkcija prilagodbe kao i zasebne analiticke funkcije koje daju doprinos u prilagodbi...
Optička bistabilnost i kaos
Optička bistabilnost i kaos
Hrvoje Crnjar
Promatrali smo pojavu bistabilnosti u optičkom sustavu s Fabry-Perot šupljinom ispunjenom nelinearnim medijima acetonom i butanom. Mjerili smo izlazni intenzitet svjetlosti, a parametar kojeg smo mijenjali je frekvencija upadne svjetlosti. Takav sustav opisuje se modelom Duffingovog oscilatora kojim vlada kaotična dinamika. Na dobivenim rezultatima mjerenja uočili smo pojavu bistabilnosti i oscilacija koje ukazuju na pojavu bifurkacija i puta prema kaotičnome ponašanju sustava....
Planets orbiting evolving binary stars
Planets orbiting evolving binary stars
Fran Bartolić
Circumbinary planets have been observed around both main sequence and post common envelope binary stars. It is not clear if a circumbinary system on the main sequence can survive the post main sequence evolution leading to a post common envelope system. In this work we investigate the evolution of circumbinary planets after the binary stars leaves the main sequence and prior to the onset of common envelope evolution. In particular, we focus on the role of divergent mean motion...
Poluvodički laseri
Poluvodički laseri
Maša Blečić
Laseri su uređaji koji u modernoj tehnologiji imaju vrlo širok spektar primjene, od čitača DVD-a, uklanjanja tetovaža, do rezanja tvrdih materijala. Još je Einstein 1917. godine predvidio način rada lasera, dok se njegovo otkriće pripisuje Theodoru Maimanu, koji je uspio proizvesti prvu lasersku zraku u Hughes Research Laboratoriju u Kaliforniji, 1960. godine. [1] U prvom konstruiranom laseru aktivna tvar bila je kristal rubina stimuliran bijelom svjetlošću. Prema vrsti medija...
Potraga za tau neutrinima teleskopima MAGIC
Potraga za tau neutrinima teleskopima MAGIC
Leonora Kardum
U multimessenger eri astronomije raste potreba za ucestalijom detekcijom neutrina koja bi obogatila opazenu spektralnu distribuciju energije astro- zickih izvora u slucaju istovremenog stvaranja neutrina i zracenja u tim izvorima. Neutrine je moguce detektirati eksperimentima namijenjenim toj svrsi, IceCube, ANTARES (Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch), Super-K (Super-Kamioka Neutrino Detection Experiment), ali i Cerenkovljevi teleskopi mogu...

Pages