Pages

Pretražni elektronski mikroskop u analizi tankih filmova u presjeku
Pretražni elektronski mikroskop u analizi tankih filmova u presjeku
Virna Kisiček
Pretražni elektronski mikroskop tip je elektronskog mikroskopa kod kojeg se slika dobiva pravilnim pomicanjem snopa elektrona po površini uzorka. Razni detektori najčešće se koriste pri proučavanju topografije, kompozicije te kristalne strukture uzorka. U ovoj radnji opisala sam princip rada pretražnog elektronskog mikroskopa i njegove sastavne dijelove. Također, predstavila sam primjenu pretražnog elektronskog mikroskopa u analizi tankih filmova narastanih tehnikom depozicije...
Primjena SU(N) na fiziku elementarnih čestica
Primjena SU(N) na fiziku elementarnih čestica
Filip Reščić
U drugoj polovici 19. stoljeca norveski matematicar S. Lie dolazi do ingeniozne ideje prilikom proucavanja svojstava kontinuiranih grupa. On, naime, dolazi na ideju generatora grupe. Ta misao ce se pokazati kljucnom pri razvoju algebarske metode klasiciranja elementarnih cestica. Kontinuirane grupe same po sebi cine jedan vrlo zanimljiv skup elemenata i operacije koje nam daju novi nacin prilaska problematici, ako provedemo kvalitetnu zikalnu interpretaciju. Dakako, mi cemo se ovdje...
Sagnacov interferometar
Sagnacov interferometar
Daria Jardas
Sagnacov interferometar je uređaj u kojem se jedna zraka razdvaja na dvije koje zatim imaju istu putanju, ali suprotnu orijentaciju širenja. Njegov osnovni postav sastoji se od lasera, djelitelja snopa, tri zrcala i detektora, a u ovom radu korišten je za određivanje kutne brzine postolja na kojem se nalazio te za proučavanje interferencije polarizirane svjetlosti. Sagnacov interferometar je zanimljiv iz razloga što je vjerojatno jedini interferometar koji ima komercijalnu upotrebu u...
Schumannove rezonancije
Schumannove rezonancije
Ivana Staraj
Bljeskovi munja, odnosno, električna pražnjenja jedan su od glavnih izvora nastanka elektromagnetskih valova koji se šire unutar „rezonantne šupljine“, a omeđuju je ionosfera i površina Zemlje Valovi unutar šupljine veoma brzo postaju stojni valovi i titraju točno određenim frekvencijama, nazvanim Schumannove rezonantne frekvencije ili Schumannove rezonancije. Naziv su dobile po fizičaru W. O. Schumannu koji je prvi 1952. godine otkrio formulu po kojoj možemo izračunati...
Spektroskopija visoke razlučivosti
Spektroskopija visoke razlučivosti
Dorotea Božičević
Spektroskopija omogućava direktan uvid u strukturu tvari. U vidljivom dijelu elektromagnetskog spektra problemi se javljaju kod bliskih linija gdje disperzivni elementi ne daju dovoljnu razlučivost. U ovom radu konstruiran je Michelsonov interferometar te su opažene D linije natrijevog dubleta valne duljine 589.0 nm i 589.6 nm. Kvalitativno su mjerenja pokazala da se radi o dvije linije, međutim njihova izmjerena valna duljina pomoću spektrofotometra je i , a sa Michelsonovim...
Strojni vid
Strojni vid
Karlo Veličan
Rad ne sadrži sažetak.
Strojni vid - Automatsko podešavanje optičkog sustava
Strojni vid - Automatsko podešavanje optičkog sustava
Tihomir Čulig
Razvojem računalnog hardware-a i računalnih algoritama strojni vid sve se više koristi u modernoj znanosti. Ova svestrana metoda obrade vizualnih podataka doživjela je procvat u zadnjih dvadesetak godina. Broj znanstvenika koji se bave ovim područjem, kao i dostupnost materijala i podataka, narastao je u tome periodu gotovo eksponencijalno. U ovoj radnji obrađena je problematika uvođenja laserske zrake u višemodno optičko vlakno. Dan je osnovni pregled funkcioniranja zelenog lasera,...
Strukturne promjene u filmovima poli(etilen-tereftalata) izazvane ubrzanim termičkim starenjem
Strukturne promjene u filmovima poli(etilen-tereftalata) izazvane ubrzanim termičkim starenjem
Monica Vidotto
Zadnjih nekoliko desetljeća napretkom tehnologije na tržištu su se počeli pojavljivati novi materijali fantastičnih fizičkih svojstava i široke primjene, koji se odlikuju izvrsnim omjerom čvrstoća-gustoća, otpornošću na djelovanje kisika i vlage iz atmosfere, dobrim toplinskim i električnim izolacijskim svojstvima, lako se oblikuju pri relativno niskim temperaturama (ušteda energije), a njihova je proizvodnja vrlo jeftina [1]. Gledano na molekulskoj razini, to su sustavi...
Sunčeva korona
Sunčeva korona
Laura Sutlović
Sunce je naša najbliža zvijezda te središte Sunčevog sustava. Sunčev sustav je smješten na rubu Galaktičkog sustava, neposredno uz Galaktičku ravninu. Sunce je sporo rotirajuće zvijezda jer u prosjeku rotira oko svoje osi 25-27 dana. Međutim, ono ne rotira kao kruto tijelo, već kao kugla vrućeg plina (plazme), zbog čega različiti dijelovi Sunca rotiraju različitim brzinama. Ovakav način rotacije naziva se diferencijalna rotacija i osobit je za plinovita tijela. Sunce je...
Supravodljivost
Supravodljivost
Sergej Ražnjević
Rad ne sadrži sažetak.
Undetected Active Galactic Nuclei observed by the MAGIC Telescopes
Undetected Active Galactic Nuclei observed by the MAGIC Telescopes
Marlena Tolo
Active galactic nuclei are among the most powerful sources of luminosity in the Universe. Observations of these astrophysical objects are important due to dierent physical processes and acceleration of particles that can occur. The main goal of this research is the analysis of active galactic nuclei that have been observed by MAGIC telescopes but not detected. Analysis of MAGIC observations of CTA102 was performed, and confirmed no detection. Based on data observed by MAGIC and...
Utjecaj otapala i temperature napuštanja uzoraka na ugradnju spinske probe u heterogenim sustavima polimera
Utjecaj otapala i temperature napuštanja uzoraka na ugradnju spinske probe u heterogenim sustavima polimera
Martina Dragičević
Heterogeni sustavi, prirodni kauˇcuk (NR-U) umreˇzen sa sumporom i neumreˇzan prirodni kauˇcuk, (NR), pokazuju sloˇzenu molekulsku dinamiku koja se moˇze istraˇziti ESR spektroskopijom. Slobodni radikal 4-hidroksi-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-1-oksil ugraden je u uzorke NR-U i NR procesom bubrenja u otopini probe u toluenu i kloroformu. Tijekom pripreme uzoraka potrebno je ukloniti otapalo iz uzoraka. Izabrane su temperature 40 °C i 60 °C. U ovom diplomskom radu istraˇzuje se...

Pages